לוגו בית המעשר
|

כרוב סיני

כ"ה חשון התשפ"א | 12/11/2020

כרוב סיני – נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

 

כרוב סיני הוא איננו בעל “ראש” עגול וסגור כשל הכרוב המצוי, אלא בעל עלים רחבים מאד שחלק ניכר מהם זה השדרה של העלה.

כרוב סיני

הכרוב הסיני

כרוב זה נגוע בחרקים רבים כגון תריפסים, פסוקאים, כנימות עלה ועוד. הנגיעות היא שווה גם בעלים הפנימיים, ולכן חובה לבדוק את כל העלים.

אופן הבדיקה והשימוש:

מפרידים את העלים מהקלח עד שכל העלים מופרדים. משרים בכל פעם כמות קטנה במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות.

באמצעות ספוג רך משפשפים את כל פני העלים משני הצדדים ובפרט בקיפולים [ויש להיזהר בזה מאד עקב הקיפולים והבליטות שיש בעלים אלו]. שוטפים היטב תחת זרם מים חזק משני צדדי העלה כולל בקיפולים.

עושים בדיקה מדגמית של כמה עלים כנגד מקור אור לראות שאכן הניקוי הועיל ולא נותרו חרקים [ודי בבדיקה מדגמית כיון ששיטת הניקוי מבטיחה את הנקיון בד”כ – ראה לעיל פ”ז סי”ח].

 

כרוב סיני מגידול מיוחד

במידה והגידול נעשה תחת פיקוח מומחה בגידולים אלו, הכרוב הוא בחזקת נקי. אולם איננו נקי בוודאות [וכמפורט לקמן בנספח א].

ולכן לאחר הפרדת העלים מהקלח המרכזי, יש להשרות את העלים בחומר השריה, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.