לוגו בית המעשר
|

סלרי שורש

כ"ט חשון התשפ"א | 16/11/2020

סלרי שורש – חרקים, נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

 

סלרי שורש (ראש)

סלרי שורש (ראש)

סלרי שורש הוא בחזקת נקי, ואינו חייב בדיקה

אולם ראוי להתבונן קודם אכילתו שלא מצויים בו סימני נבירה או מחילה, שנוצרו ע”י זחל של עש. [כיון שנגיעות זה נדירה ואינה מצויה, אין חייב בבדיקה מן הדין].

הקלחים והעלים של שורש הסלרי נגועים בחרקים רבים, ויש לנקות גם את הקלחים כמבואר לעיל בניקיון ובדיקת עלי הסלרי.