לוגו בית המעשר
|

כרוב ניצנים

כ"ה חשון התשפ"א | 12/11/2020

כרוב ניצנים – נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

כרוב ניצנים הוא כרוב זעיר ממדים, הדומה למבנה הכרוב. עקב קוטנו ועקב הקיפולים הרבים קשה מאד לנקותו, ולכן יש מדינות בעולם שעקב נגיעותו הרבה נמנעים לאוכלו

[“הלכות תולעים” עמ’ 151. אם כי ניסיון שנעשה בבלגיה לגדל בעונה הקרה של השנה כרוב זה תחת פיקוח וביקורת בשלבי הגידול, העלה תוצאה יפה כאשר התוצרת אושרה כנקייה].

 

כרוב ניצנים

כרוב הניצנים

 

אופן הבדיקה והשימוש:

 

מסירים את העלים הראשונים [ניתן להוריד את החלק התחתון סביב הגבעול, ואזי יורדים כל העלים החיצוניים ביחד].

את העלים שנותרו – [עד שמגיעים ללב הכרוב הסגור ממש, שהוא בד”כ בחזקת נקי מחרקים, ומותר לאוכלו ללא בדיקה] – יש להפריד ולהשרותם בחומר השריה למשך כ – 5 דקות [וראוי לשפשפם באמצעות ספוג רך].

 

תריפס צעיר על כרוב ניצנים

תריפס צעיר על כרוב הניצנים

 

שוטפים היטב תחת זרם מים חזק משני צדדי העלה כולל בקיפולים. עושים בדיקה מדגמית של כמה עלים בכרוב לבן כנגד מקור אור או בכרוב אדום תחת מקור אור לראות שאכן הניקוי הועיל ולא נותרו חרקים

[ודי בבדיקה מדגמית כיון ששיטת הניקוי מבטיחה את הניקיון בד”כ – ראה לעיל ].

כרוב נצנים קפוא:

הגם שעובר תהליכי שטיפה קודם הקפאתו, הוא נשאר עדיין נגוע בחרקים, ויש לנקותו כמבואר לעיל.

ועקב הקפאתו הוא קשה מאד בבדיקה ונקיון, ועדיף להימנע משימוש בו.