לוגו בית המעשר
|

עלי בייבי

א' כסלו התשפ"א | 17/11/2020

עלי בייבי – חרקים, נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

 

עלי בייבי היא תערובת של ירקות עלים שונים שגודלם קטן [ומכאן מקור השם “בייבי].

 

תריפס על גבי עלי בייבי [עלי סלק אדום]

תריפס על גבי עלי בייבי [עלי סלק אדום]

תרכובת העלים היא מהירקות הבאים: רוקולה. מיזונה. סלק אדום וסלק ירוק. כל סוגי הירקות נגועים בסוגי חרקים מגוונים,

כגון זחלים של עשים שונים, זחלים של זבוב המנהרות, כנימות עלה, כנימות עש הטבק, תריפסים ופסוקאים

 

זחל ומנהרות של זבוב המנהרות על עלי בייבי

זחל ומנהרות של זבוב המנהרות על עליי בייבי

 

עלים אלו נמכרים בדרך כלל כשהם שטופים, אלא שלמרות זאת בגידול רגיל אנו מוצאים את כל סוגי החרקים הנזכרים  לעיל.

 

תערובת עלי בייבי

תערובת עליי בייבי

 

אופן הבדיקה והשימוש:

יש לקחת כמות מועטה של עלים ולהשרותם במים עם חומר השריה למשך כ-5 דקות, לשפשף כל עלה על כל שטחו בשני צדדי העלה באמצעות ספוג רך וכיו”ב, לאחר מיכן לשטוף היטב תחת ברז מים.

לאחר ניעור המים, להתבונן על כל עלה משיני צדדיו ממול מקור אור שלא נותרו חרקים, ושאין פיתולי מנהרות שנוצרו מרימת זבוב המנהרות. [במידה ונמצאו מנהרות יש להסיר את כל מקום הנגיעות].

 

עלי מיקרו בייבי

עליי מיקרו בייבי

 

עליי מיקרו בייבי:

גידול זה הוא תואם לחלוטין את העלי בייבי כמתואר לעיל, אלא שהוא גידול זעיר ביותר של עלים אלו, והוא משווק זעיר לאחר גידול קצר מאד –

גידול זה הוא נכון להיום רק בבתי גידול סגורים. עקב הגידול הקצר הוא איננו מרוסס כמעט לחלוטין.

 

זחלי מים על עלי מיקרו בייבי

זחלי מים על עליי מיקרו בייבי

 

למרות הנזכר לעיל הוא נמצא נגוע בבדיקות שעשינו [בפרט בזחלי מים – כנראה בתמונה], והוראות השימוש הוא כנזכר לעיל לגבי העלים .

 

עלי בייבי מגידול מיוחד

 

במידה והגידול נעשה תחת פיקוח מומחה בגידולים אלו, העלים הם בחזקת נקיים.

אולם אינם נקיים בוודאות [וכמפורט לקמן]. ולכן יש להשרותם בחומר השריה, ולשוטפם היטב תחת זרם מים חזק.