לוגו בית המעשר
|

תפוח עץ

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

תפוח עץ – סקירה מורחבת, נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

בתפוח עץ יש להבחין בין אותם המשווקים בתחילת העונה כפירות טריים

(כאשר המדובר על שיווק טרי בתקופת הקיץ – לאחר פסח – שמתחיל עם תפוח מזן ענה שהוא הזן הפותח את תקופת השיווק הטרי של התפוחים), לבין התפוחים המשווקים בחורף שמקורם מאחסון מבוקר וארוך מהקרורים.
כנימת מגן על קליפת התפוח

כנימת מגן על קליפת התפוח

בתפוחים הטריים, מצויים כמה סוגי חרקים. והם:

כנימה חיצונית שיושבת על גבי הקליפה מבחוץ. (בעיקר כנימת מגן מסוג של כנימת הפרלטוריה),
חשוב לציין, שלמעשה בשיווק המאורגן קשה מאד למצוא כנימות שנותרו על גבי הפירות.
ורק מקום מושבה של הכנימה נותרת על הפרי כעין כתם עגול בצבע אדום שאין בו כלל מאיסור חרקים.
מאידך בגידולים פרטיים ניתן למצוא כנימות אלו ובפרט בתפוחים מזן “ענה“.
נזק של עשפרי התפוח

נזק של עשפרי התפוח

בנוסף, יש בתפוח פגעים נוספים של זחלי עש התפוח (=עשפרי התפוח), שחודר אל הפרי בדרך כלל ממקום העוקץ
(לעיתים חודר גם מתחתית הפרי). הזחל חודר אל הפרי ויוצר מחילה עד מיקום הגרעינים. אזור המחילה מקבל צבע חום.
ואף הזחל שבמקורו הוא בצבע לבן-ורוד, וגודלו עד 20 מ”מ, באם הוא מת בתוך הפרי
(לרוב הוא יוצא מהתפוח ומתגלם במקומות מסתור בקרקע) צבעו הופך להיות חום.
מקום העקיצה של זבוב הפירות

מקום העקיצה של זבוב הפירות

בנוסף יש פגיעה בתפוחים של זבוב הפירות, כאשר מקום העקיצה מבחוץ (יכול להיות על פני כל הפרי)

ניכר כאשר העקיצה היא פורייה היא שקועה מעט בצבע כהה. המחילות ואזור הכניסה מקבלים גוון חום.

את הרימות קשה מאד לזהות עקב שקיפותן וקטנותם, ניתן להבחין בנקודה השחורה שעל ראשם.

זחל של עשפרי התפוח

זחל של עשפרי התפוח

תפוח עץ – אופן הבדיקה והשימוש:

תפוח המשווק בחורף מקירור ארוך-מבוקר

הוא בחזקת נקי ואינו צריך בדיקה.
מקום העקיצה מבפנים, המקום הופך צבעו לצבע חום

מקום העקיצה מבפנים, המקום הופך צבעו לצבע חום

תפוח המשווק טרי בקיץ או מקירור קצר

באם הוא משווק מגידול מסודר וחלקות מטופלות, הגם שהם בדרך כלל בחזקת נקיים.
הן מבחינת כנימות והן פנימית. מכל מקום ראוי להתבונן על התפוח מבחוץ באם מוצאים כתמים אדומים,
יש לראות באם נותרה הכנימה או שהיא נשרה. ובאם רואים סימני עקיצה או חדריה חובה לחצות את הפרי
ולראות באם יש מחילות וכיוצא בזה בתוך הפרי.
רימות הזבוב באזור מקום החדירה - בהגדלה גדולה מאד, ניתן להבחין בנקודה השחורה שבראש הרימה

רימות הזבוב באזור מקום החדירה – בהגדלה גדולה מאד, ניתן להבחין בנקודה השחורה שבראש הרימה

באם התפוחים הם מגידולים לא מסחריים, כגון מחלקות פרטיות, חובה להתבונן היטב על גבי הפרי באם יש כנימות מגן.
(כדי להבדיל בין כנימה לבין פגע טבעי, יש לנקוט בכלל זה: כנימה היא יורדת בשפשוף וגירוד קל. פגע טבעי תפוס חזק).
במידה ונמצאו כעין שקעים אדומים, יש להתבונן שלא נשארו כנימות, ולא נותר רק מקום ישיבתן בלבד.
כמו כן חובה לחצות את הפרי ולבדוק מחשש לכניסת זחלים. ורצוי גם להסיר את מקום העוקץ של הפרי.
כנימות פרלטוריה על תפוח. בעיגול הכחול כנימות [בצבע לבן] שנותרו על התפוח. בעיגול הירוק מקום מושב הכנימה [בצבע אדום] ללא הכנימה שכבר שנשרה מהפרי

כנימות פרלטוריה על תפוח. בעיגול הכחול כנימות (בצבע לבן) שנותרו על הפרי. בעיגול הירוק מקום מושב הכנימה (בצבע אדום) ללא הכנימה שכבר שנשרה מהפרי

 

לפתן תפוחים 

הגם שבלפתן קיימים פרוסות שלימות של תפוחים ללא קליפה, מכל מקום התוצרת עוברת מיון כדבעי, והלפתן בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

 

פגעים טבעיים על תפוח שאינם סימן לנגיעות מחרקים

פגעים טבעיים על תפוחים שאינם סימן לנגיעות מחרקים

 

מחית תפוחים

עקב שיטת העיבוד הרי הוא בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

מיץ תפוחים

הרי הוא בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

שאר המוצרים המכילים תפוחים

ראה לקמן בחלק הרביעי כל מוצר בערכו.