לוגו בית המעשר
|

תפוז

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה ערך “אשכולית“.

מיץ תפוזים טרי וקפוא –  ראה מה שכתבנו לעיל בסוף ערך “אשכולית“.