לוגו בית המעשר
|

תמרים

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
[ראה לעיל בערך “פירות יבשים” וראה  בערכו, את אופני העיבוד השונים של התמרים, ואת אופן הבדיקה והשימוש שלהם]

תמר הינדי / תמרינד

תמר הינדי, צורתו מוארכת, והוא בעל קליפה כאשר הוא נמכר שלם.

אופן השיווק המצוי ביותר הוא כעיסת תמרינד שהם גוש פירות תמר ללא חרצנים.

הפירות מקבלים נגיעות הן בעודם מחוברים לעץ והן בזמן אחסונם.
החרקים, הן בוגרים והן זחלים, חודרים מבעד לקליפה אל תוך הפרי, אל זרעי הפרי, ולעיתים הם מתים בתוך הפרי וצבעם הכהה משתלב עם צבע בשר הפרי.
כמו כן הזחלים החודרים לפרי מותירים סימני כרסום, פירורים, קורים, פסולת חרקים ועוד.

אופן הבדיקה והשימוש:

תמר הינדי שלם 

יש להסיר את הקליפה, ולבדוק את הפרי מכל צדדיו, כולל אזור הזרעים שיש לחצותו לשנים ולהתבונן האם מצויים חרקים או סימני חרקים.

תמרינד 

כיון שמוצר זה משווק כגוש של תמר ואינם נבדקים כיאות קודם ייצורם,
אין אפשרות בטוחה לאחר עיבודם לבדוק את הפירות מחרקים, 
ומכיוון שמדובר בפירות לחוצים ולא טחונים, אין מקום להתיר מחמת אופן העיבוד, ולכן רצוי שלא להשתמש במוצר זה.