לוגו בית המעשר
|

תורמוס

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

גרגירי התורמוס, לעיתים נגועים, בדומה לנגיעות המצוינת בשעועית יבשה. אופן הבדיקה והניקיון הוא בדומה לבדיקת השעועית וראה לעיל בערך “שעועית”.