לוגו בית המעשר
|

קורים ופסולת שנוצרו על ידי הזחלים בתוך השקד

שקדים

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

שקד – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה

שקד הנמכר בקליפתו הקשה, בחזקת נקי ואינו חייב בדיקה.

אמנם באחסון ממושך הוא עלול לקבל נגיעות אף כשהוא עדיין בקליפתו,

הנגיעות היא בזחל של אחד מעשי המחסן כגון עש החרוב, עש המחסן הטרופי,

כמו כן תתכן נגיעות בשקדים מאוחסנים של חיפושית משוננת חזה.

כל החרקים הללו מותירים סימנים על הימצאותם בפרי של פירורים, קורים, אבקה ועוד.

נגיעות באגוז בקליפתו היא נדירה. אולם באגוזים קלופים אף אם באריזות יש חשש לנגיעות של חרקי מחסן.

זחל של עש מחופר כולו בתוך שקד עם קליפתו

זחל של עש מחופר כולו בתוך שקד עם קליפתו

אופן הבדיקה והשימוש:

שקדים מאוחסנים יש להסיר את הקליפה, ולראות אם בתוך הקליפה שהוסרה יש מהסימנים הנז’ לעיל,

או באם על האגוז יש את הסימנים הנז’ או סימני כרסום.

במידה ואין סימנים מחשידים כלל ואין סימני כרסום, השקדים מותרים באכילה.

במידה ונמצה נגיעות יש חובה לחצות את כל השקדים.

 

קורים ופסולת שנוצרו על ידי הזחלים בתוך השקד

קורים ופסולת שנוצרו על ידי הזחלים בתוך השקדים

 

שקד קלוף מאוחסן

יש חשש גבוה יותר לפגיעה של זחלי עש וחיפושיות מחסן למיניהם,

ולכן קודם האכילה יש לבדוק כל שקד מכל צדדיו אם יש עליו סימנים מחשידים האמורים לעיל, או באם יש סימני כרסום.

כמו כן יש לבדוק מדגמית שאין נגיעות פנימית.

 

זחל עש מחופר בתוך המחילה בשקד - בהגדלה

זחל עש מחופר בתוך המחילה בשקד – בהגדלה

שקדים קלופים הנמכרים באריזות

יש בתחתית האריזות נשורת של השקדים,

ויש לבדוק נשורת זו אם יש בה קורים, או פירורים שאינם מהשקדים, או חיפושיות עצמם.

במידה ונמצאו חרקים יש להקפיד היטב על בדיקת כל שקד.

בזמן קילוף השקדים הם מקבלים מכות מכניות שאינם סימן לנגיעות.

 

חלק שקדים

עיין בערך חלב שקדים