לוגו בית המעשר
|

שמן נבט חיטה

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לעיל ערך “חיטה” ובתת ערך “שמן נבט חיטה”.