לוגו בית המעשר
|

שמיר יבש

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לעיל בערך “עלי תבלין מיובשים“, וראה בערכו בכרך ג.