לוגו בית המעשר
|

שומשום

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

אופן הבדיקה והשימוש בשומשום

זרעי השומשום גדלים בתוך תרמיל על צמח חד שנתי.

הוא משווק בכמה אופנים:

לבן, כלומר לאחר הסרת הקליפה [המתבצעת לאחר שטיפות וקליית הזרעים], או מלא עם הקליפה.

השומשום גדל בעיקר בארצות אפריקה ובפרט באתיופיה.

 לאחר האסיף, הזרעים מאוחסנים במחסנים גדולים, ולאחר מיון הם נארזים בשקים גדולים או קטנים, ומשווקים למדינות העולם.

במפעלי התעשייה מאחסנים את הזרעים לזמן ממושך ומשתמשים בכמות לפי הצריכה שלהם.

המיון של הזרעים אינו מושלם, ולעיתים רבות ניתן למצוא בין הזרעים זרעונים ממינים אחרים או תוצר פסולת חקלאית.

כמו כן השומשום, גם לאחר קילופו, איננו תמיד חלק, ולעיתים יש לו פגמים טבעיים ככתמים שחורים וכיו”ב.

עקב האחסון הארוך, יש חשש לעיתים לנגיעות של מזיקי מחסן חרקים בוגרים וזחלים המותירים את סימניהם בין הגרגירים.
עיקר הנגיעות בו היא בין הגרגירים ולא בתוכו.
לעיתים נדירות באחסון עם לחות ובפרט בשומשום מלא, יש חשש גם של מזיקי מחסן זעירים כמו אקריות המחסן.

   

אופן הבדיקה והשימוש:

זרעי שומשום :

יש לפזרם על משטח כהה ועדיף בצבע כתום,
ולהעביר גרגיר אחר גרגיר ולבדוק שאין חרקים בוגרים או זחלים הנמצאים ביניהם,
ושאין סימני חרקים כעין קורים או גבישים ושאין גרגירים מנוקבים המהווים סימן להימצאות חרקים.
באם כל התוצרת נמצאה נקייה, הזרעים מותרים בשימוש.
נמצאו חרקים, אם נמצאו רק בוגרים,
אזי במידה וכל התוצרת נבדקה והוסרו כל החרקים, מותר להשתמש בתוצרת.
אם הזרעים אוחסנו בוודאות  במקום לח [בסתם אין צורך לחוש לחרקים זעירים],
יש לבצע סינון לשומשום, באופן שכל הנשורת שנפלה תעבור בדיקה
[מומלץ מאד, באם הדבר מתאפשר, לבצע את הבדיקה על מתקן “קל בודק”
שמשמש גם כשולחן אור וגם כמסננת, ובעת העברת הזרעים מצד אחד למשנהו,
כל הפסולת והנשורת כולל החרקים נופלים למגירה התחתונה, וניתן לזהות בפסולת את סוגי החרקים אם הם קיימים].
אם נתגלו חרקים זעירים כגון פסוקאים או אקריות המחסן,
יש להמנע כליל משימוש בתוצרת כיון שקשה מאד להסירם בוודאות [ראה לעיל בערך “בורגול“].
במידה ונמצא נקי, יש להמשיך ולבדוק את התוצרת כנזכר לעיל בבדיקה ויזואלית על גבי שולחן אור או משטח.

שומשום טחון :

לאחר הטחינה הוא בחזקת נקי.
ואם הוא אוחסן זמן ממושך,
יש לשפוך את התוצרת על גבי משטח בצבע כתום ולראות שהזרימה חלקה,
יש לפזר את התוצרת באופן שהוא בודק את כל התכולה,
ולהתבונן שאין חרקים בוגרים או זחלים, גושים או קורים.
באם נמצאה נגיעות הסרתם מהמוצר הטחון קשה, ועדיף שלא להשתמש במוצר זה.

טחינה:

ראה לעיל בערך “טחינה“.

ממתקי שומשום :

בתעשייה, השומשום משמש הן לציפוי מוצרי המאפה, או בשימוש בתוך המאפה.
בתעשיית הממתקים, לעיתים הוא הם הרכיב העיקרי כשהזרעים מאוגדים באמצעות דבש וכיו”ב.
ולעיתים הם משמשים כרכיב משני.
ברור ופשוט שהצרכן איננו יכול לבדוק את התוצרת לאחר שכל הזרעים מחוברים עם הדבש וכיו”ב.
ועל כן ברור שעל נותן הכשרות לבצע את כל הנדרש.
אלא שגם לאחר הייצור הנקי, באחסון ממושך של הממתק, עלול המוצר לקבל נגיעות מחדש של מזיקי מחסן.
ועל כן קודם האכילה יש להתבונן על גבי המוצר ולראות שאין סימני כרסום או אכילה,
סימני אבקה או קורים שנטוו על ידי הזחלים.
שומשום בתעשיית המאפים – ראה לעיל בערך “מוצרי מאפה“, בתחילת הערך, ובפסקה על מערך הייצור והניקיון.
אמנם למעשה באם השתמשו בשומשום כציפוי, ובזמן האפיה הוא ממול מקור חום, ניתן להניח כי החרק נשרף
[הגם שיש יוצאי דופן, ראה תמונה לעיל בערך “מוצרי מאפה“].