לוגו בית המעשר
|

קצח

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

צמח הקצח הוא צמח חד שנתי שיש בו עשרות מינים, כאשר כולם משמשים לנוי, להוציא את קצח הגינה [Nigella sativa] שתורבת וזרעיו משמשים לתבלין ולרפואה.  זרעי הקצח דומים לשומשום, אלא שהם בצבע שחור [זרעים אלו מכונים בשמות שונים, כגון Black seed -זרעים שחורים, או כמון שחור – Black cumin (למרות שהוא איננו הכמון השחור המקורי]. השימוש בזרעים אלו נפוץ בתעשיית המאפים, ממתקים, גבינות ועוד. זרעי הקצח מאוחסנים תקופה ארוכה, כך שקיים חשש לחדירת מזיקי מחסן בוגרים או זחלים אל הזרעים, ובאחסון לקוי מאד יש חשש אף לפסוקאים ואקריות המחסן.

   

אופן הבדיקה והשימוש:
ברכישת תוצרת באריזת ניילון שקופה, מומלץ לבדוק שאין בתחתית השקית ריבוי אבקה שמקורה מפסולת חרקים.
 שלב הבדיקה בפועל, היא הבדיקה הוויזואלית, כאשר מפזרים על גבי משטח [רצוי בצבע כתום, שאז ניתן להבחין טוב יותר בכל סוגי החרקים] את הזרעים, ומעבירים אותם אחד אחד, ומתבוננים בין הזרעים שאין חרקים בוגרים ואין זחלים או סימני חרקים כגון כמות גרגירים הדבוקה יחד באמצעות קורים שנוצרו על ידי הזחלים. ויש להבחין בין גרגירי הקצח המגיעים באופנים ובצבעים שונים לבין החרקים. בדרך זו בודקים את כל הכמות הנדרשת [יש עדיפות גדולה, באם הדבר מתאפשר, לבצע את הבדיקה על “שולחן אור” כגון על המיתקן הנקרא “קל בודק” שהוא משמש גם כשולחן אור וגם מסננת, כאשר בזמן העברת הזרעים מצד אחד למשנהו, כל הפסולת והנשורת כולל החרקים נופלים למגירה תחתונה, וניתן לזהות בפסולת את סוגי החרקים אם הם קיימים].
במידה ונמצאו חרקים שאינם מסוגי החרקים הזעירים ביותר, והוסרו בעת הבדיקה, מותר להשתמש בתוצרת לאחר הבדיקה. אך במידה ונמצאו חרקים זעירים, כגון פסוקאים או אקריות מחסן זעירות, למרות שניתן להסירם לחלוטין באמצעות סינון [ראה לעיל ערך “בורגול“] ושטיפה טובה, מכל מקום עדיף שלא להשתמש בתוצרת זו, אלא אם כן אין בנמצא תחליף והוא נצרך למוצר זה.