לוגו בית המעשר
|

קפה – פולים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
פולי קפה גדלים על צמח ירוק עד במדינות שונות בעולם. הפולים גדלים בתוך תרמיל וכאשר התרמיל אדום זה מהוה סימן שהם כבר בשלים. לאחר קטיפתם, צבע הפולים ירוק והם מאוחסנים כך עד לקלייתם. בהמשך עם קלייתם צבעם של הפולים הופך לחום. על העץ, “חיפושית הקפה” פוגעת בפירות,  את פולי הקפה מייבשים החקלאים בשלב הראשון בשמש,  ולאחר ההגעה למפעלי הקפה, הם עוברים תהליך קלייה, טחינה ובסוגי קפה אחרים, הם עוברים תהליכים נוספים וכמפורט לקמן. בזמן אחסון הפולים, ובפרט כשהאחסון לקוי, הפולים עלולים להיות מותקפים על ידי מזיקי מחסן כגון חדקוניות, זחלים, ובאחסון לקוי מאד עם לחות גבוהה, גם על ידי פסוקאים. מכל מקום תוצרת לאחר קלייה, היא בחזקת נקייה בגלל התהליך, ובגלל שהיא מותקפת הרבה פחות לאחר הקלייה.
      
      
אופן הבדיקה והשימוש:
פולי קפה ירוקים למטרת טחינה עבור קפה: יש לבדוק את הפולים קודם הקלייה והטחינה בדיקה ויזואלית מדגמית שאין נגיעות פנימית ובדיקה ויזואלית מלאה שאין חרקים בין הגרגירים, באם הכל נמצא נקי, מותר לקלות ולטחון את כל הכמות הנמצאת בשק.
פולי קפה קלויים באריזות אטומות – בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
פולי קפה ירוקים לשימוש כפול שלם: יש לבדוק את הפולים לפי השלבים הבאים:
בדיקת מדגם במטרה לוודא האם קיימת נגיעות פנימית. לשם כך יש לקחת  חופן פולים ולחצותם לשניים ולבדוק האם יש התגלמות פנימית.  באם נמצאה נגיעות פנימית, חובה לחצות את כל הגרגירים ולהסיר הנגועים או להימנע כליל משימוש בתוצרת זו. באם המדגם מראה שהגרגירים אינם נגועים פנימית יש לעבור לשלב הבא.
בדיקה ויזואלית של כל הגרגירים השלמים, ובין הגרגירים, לוודא שאין פולים נקובים או שאר סימני חרקים, ושאין חרקים בוגרים [בצבע חום כעין שאר מזיקי מחסן] או זחלים, וכמו כן שאין סימני חרקים, פסולת חרקים, קורים וכיו”ב. באם נמצאו חרקים יש להוציאם, ואף אם נמצאו חרקים קטנים אפשר להסירם על ידי סינון של הפולים, באופן שכל הפסולת תיפול. במידה ואין ביטחון שכל החרקים הוסרו, עדיף להימנע משימוש בתוצרת זו.
אפשרות נוספת בשוק המוסדי. בתוצרת מטיב מעולה, ולאחר שבבדיקת המדגם נמצא שאין נגיעות פנימית, ושאין נגיעות בפולים עצמם, אזי במקום הבדיקה הנזכרת בשלב הקודם, ניתן להעביר את כל התוצרת במכונה אוטומטית לניפוי אורז [ראה על אופן פעילותה לעיל בערך “אורז”], באופן שכל הפסולת הנמצאת בין הפולים תיפול לחלק התחתון או תישאב.
קליפות פולי קפה לחליטה / ג’ישר – ג’ישר הוא משקה המיוצר מחליטת קליפות פולי הקפה, טעמו שונה לחלוטין מטעם הקפה ודומה לתה שחור. עקב אחסונם הממושך מאד, הם מותקפים לעיתים קרובות מאד על ידי מזיקי מחסן שונים בוגרים וזחלים.
אופן הבדיקה והשימוש:
אפשרות א: לפזר את קליפות הפולים, על משטח בצבע כתום, ולהתבונן שאין חרקים בוגרים או זחלים או אחד מסימני החרקים.
אפשרות ב: לצורך חליטה, ניתן לחלוט במים רותחים לפי הצורך, ולהעביר לכוס השתייה באמצעות מסננת צפופה [כגון בד צפוף כעין חיתול של תינוק].