לוגו בית המעשר
|

קנה סוכר

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

סקירה על קנה הסוכר

קנה סוכר הוא צמח עשבוני רב שנתי המשמש להפקת סוכר לאכילה, ולהפקת כוהל.

במדינות שונות ובעיקר במזרח נהוג למכור את הקנים עבור מציצת פנים הקנים.

את פנים הקנה לא תוקפים בדרך כלל חרקים, אולם על קצוות העלים הנותרים על קליפת הקנים מבחוץ, ניתן למצוא חרקים קטנים

(העיקרי שבהם הוא כנימת עלה התירס).

 

קני סוכר

קני סוכר

 

אופן הבדיקה והשימוש:

לאחר הורדת קצוות העלים, לשטוף את הקנים מבחוץ היטב תחת ברז מים, תוך כדי שפשוף קליפת הקנה.

 

כנימת עלה תחת קליפת הקנה

כנימת עלה תחת קליפת הקנה