לוגו בית המעשר
|

קמח תפוחי אדמה / עמילן תפו”א

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.