לוגו בית המעשר
|

קמח משאר מיני דגן

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
קיימים בשוק קמח גם ממיני דגן נוספים, קמח כוסמין, קמח שיפון, קמח שיבולת שועל
ואופן בדיקתם שווה למבואר לעיל בקמח חיטה.
(אמנם קמח שיפון בכללות נמצא יחסית נקי יותר משאר קמחים,
ויש המסבירים זאת בריח של קמח שיפון ששונה משאר קמחים).
חיפושית הקמח

חיפושית הקמח, בוגר זחל וגולם על קמח