לוגו בית המעשר
|

קמח מצה

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019
קמח מצה מיוצר בין היתר משברי מצות, או מצות פגומות. ובדרך כלל בתקופה הראשונה לאחר הטחינה, הקמח בחזקת נקי. אולם באחסון ובפרט באחסון ממושך ולקוי, עלולים מזיקי מחסן בוגרים וזחלים לחדור אל הקמח.
אופן הבדיקה והשימוש:
קמח טרי לאחר טחינתו – בחזקת נקי.

קמח מאוחסן – יש לבודקו קודם השימוש באופן הבא, לשפוך את תכולת השקית על גבי שולחן אור, ובאם אין בנמצא להשתמש במשטח בצבע כתום, בזמן השפיכה יש לראות שהזרימה חלקה ואין קורים או כיו”ב. יש לפזר את הקמח ולהתבונן שאין שם חרקים או סימני חרקים. יש להפריד את הקמח ככל האפשר לפרודות קטנות ולבדוק את כל התכולה שאין כל סימני חרקים בוגרים או זחלים, גושים או קורים. באם נמצאה נגיעות אין להשתמש בקמח כלל.