לוגו בית המעשר
|

קמח כוסמת

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019
קמח כוסמת המיוצר מגרגירי קטנית כוסמת [ראה לעיל בערך “כוסמת“], והוא כעין קמח מלא. ומצויים בו לעיתים קרובות מזיקי מחסן בוגרים וזחלים, ויש לבדוק את הקמח קודם השימוש.
   
אופן הבדיקה והשימוש:
יש לנפותו, כמו “קמח מלא טחון דק” וכמבואר לעיל בערך קמח. ואם איננו עובר בנפת קמח, יש לנהוג בו כמבואר לעיל בקמח מלא רגיל.