לוגו בית המעשר
|

דג קינג קליפ

קינג קליפ – king klip

י"ב אדר ב' התשע"ט | 19/03/2019

דג הקינג קליפ – King klip

דג קינג קליפ גדל בדרום אמריקה ובדרום אפריקה. הוא גדל בים שטמפ’ המים הם רגילים ולא גדל במים קרים במיוחד.

הדג הוא גדול מאד, זנב הדג ארוך ואיננו מסתיים בפיצול (ראה להלן בפרק העוסק בסימני טהרה בדגים).

 

דג קינג קליפ

דג קינג קליפ

 

לדג זה יש שתי עורות כאשר  על העור העליון  אין קשקשים, ואילו על העור התחתון יש קשקשים רבים, אולם הם רכים יותר משאר הקשקשים.

יש קהילות שנהגו בהם היתר ויש קהילות שנהגו על פי רבותיהם לאסרו מחשש של דג טמא.

ראה לקמן בפרק העוסק ב-‘סימני טהרה בדגים השונים’ בערכו של דג זה, מה שהבאתי בזה את מנהגי הקהילות השונות. ומה שהבאתי בזה משא ומתן הלכתי.

וכאן המקום לציין, שראיתי מי שכתב לחלק בין הדג הגדל בין דרום אמריקה לדג הגדל בדרום אפריקה, ובדקתי את שניהם ואין הדברים נכונים ובשני המקומות הדג הוא שווה, ואם הוא מותר הרי הוא מותר בשני המקומות, ואם הוא טמא דינו שווה בשני המקומות.

במסקנת דברי שם כתבתי שלהלכה נראה לענ”ד קטנה כמות שהיא שדג זה טהור כיון שקשקשיו שווים לכל  הקשקשים המוכרים לנו.

וזה שקשקשים אלו רכים אינו מעכב.

ועל כן יש להניח לאותם הנוהגים לכתחילה לאכול דגים אלו על פי מסורת מרבותיהם בדורות עברו, שכן עיקר הדין להלכה ולמעשה עם המתירים וכפי שביארתי שם.

בדג זה מצויים תולעי אניסאקיס רבים על גבי איבריו הפנימיים ובדפנות הבטן.

הבדיקות שעשיתי היה בדגים טריים, ולכן מצאתי באיברי הפנים אולם לא בתוך בשר הדג.

ולכאורה ברור שאם הדג יעבור תהליך של ניקוי והקפאה כמו שאר הדגים יהיה בו החשש מצוי גם בבשר הדגים.

לא מצאתי בבדיקה שאר טפילים, אולם כמות הבדיקה הייתה קטנה שאין בה כדי לשקף את המצב ולהכריע בו.

 

תולעי אנסאקיס על מעי דג קינג קליפ בארגנטינה

תולעי אנסאקיס על מעי דג קינג קליפ בארגנטינה

 

קינג קליפ – אופן הבדיקה והשימוש:

 

דגים שלימים טריים:

יש להסיר את הראש או לחילופין, לחצות את ראש הדג, להסיר ממנו את הזימים, הלשון ושאר איברי הפנים, ולשטפו היטב תחת ברז מים תוך כדי שפשוף היטב.

אפשר גם באמצעות לחץ אויר חזק או קיטור חזק, להכניס אל החללים ולנקות היטב.

את איברי הפנים יש להשליך, את הקרום השחור יש לנקות ולגרד היטב בכל דפנות הבטן, ובצמוד לשדרת הדג, ולשטוף היטב תחת ברז מים תוך כדי שפשוף היטב ועדיף תוך כדי הברשה, ולהתבונן היטב שלא נותרו כל ‘תולעים’ ‘ציסטה’ או ‘כיסים’ של טפיל בתוך חלל הבטן.

יש להתבונן חזותית על גבי הדגים אם קיים טפיל חיצוני על עור הדג בשלימותו או שהחלק החיצוני הוסר, ואז נותר מקום פציעה, ואזי יש לחטט עד שורשו ולהסירו.

בנוסף יש לגרד את העור היטב מחשש לטפיל שיושב על עור הדג ללא חדירה לבשר הדג.

 

דגים שלימים קפואים ללא ראש וללא בני מעיים:

יש להתבונן חזותית על גבי הדגים אם קיים טפיל חיצוני על עור הדג בשלימותו או שהחלק החיצוני הוסר, ואז נותר מקום פציעה, ואזי יש לחטט עד שורשו ולהסירו.

בנוסף יש לגרד את העור היטב מחשש לטפיל שיושב על עור הדג ללא חדירה לבשר הדג.

את חלק הדק של הדג שהיה עוטף את בני המעיים (מקום איברי הפנים, שבחלק זה של הבשר נמצאים בעיקר תולעי אניסאקיס שנכנסו לבשר לאחר הוצאת בני המעיים וקודם שהוקפאו ומיקומם עד קו האורך החוצה הדג, בתוספת כס”מ כלפי הגב)-יש לחתוך מהדג ולהשליכו.

או לחילופין בשעת הצורך, ניתן להסיר את עור הדג מעל חלק דג זה שחתכו, ולשקף אותו על גבי שולחן אור (או ממול מקור אור), ולהתבונן אם יש תולעים בתנוחה של תנומה או תנועה הנמצאים בבשר הדג ולהסירם.

 

תולעת שני חלק ב דגים

תולעת שני חלק ב דגים