לוגו בית המעשר
|

קיווי

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

פרי הקיווי (אקטינדיה) גדל על צמח מטפס, לפירות אין בדרך כלל מזיקים וחרקים התוקפים את הפירות

(מלבד נמטודות בקרקע התוקפות את הצמח).

ולכן הפרי מותר באכילה ללא בדיקה.