לוגו בית המעשר
|

קוסקוס

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לעיל בערך “סולת“.