לוגו בית המעשר
|

צימוקים - ענבים מוכנים לייבוש בשמש

צימוקים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

סקירה מורחבת על הצימוקים

צימוקים מיוצרים כמעט מכל זן של ענבים ללא חרצנים, כאשר המומלצים יותר

הם הזנים בעלי תכולת סוכר גבוהה, וככל שרמת הסוכר גבוהה יותר כך הצימוק יוצא בשרני יותר.

הזן המוביל ביותר עבור הזנים הבהירים הם זני סולטנינה (תומפסון) ומעט מזן פרלט,
ושאר זנים כגון סופריור, 125, פלם ועוד, לענבים הכהים. 
 אם כי ההבדל בין הצימוק הבהיר לצימוק החום, היא התוספת של הגופרית
(כאשר מכניסים את הצימוקים למחסן סגור ולאחר הדלקת הגופרית משתחרר הגז CO,
ויוצר תהליך של הלבנה לצימוק, התהליך נמשך כ 12 שעות).

תהליך ייבוש הצימוקים

מתחיל עם טבילת הצימוקים בפחמת אשלגן (שמחליף את החומר סודה קאוסטית),
ומוסיפים גם שמן צימוקים (חומר מינרלי, תזקיק נפט, שמתחלב במים ויוצר אמולסיה).
השמן יוצר שכבה שומנית על פני הצימוק. השלב הבא, הוא הייבוש, קיימים  שני אופנים לייבוש,
האחד, ייבוש בשמש, (מיועד לזנים הכהים בד”כ) – בדרך כלל בינות לשורות הכרמים אצל החקלאים,
או בשטח פתוח במפעלים, זמן הייבוש אורך כ-21 יום.
צימוקים - ענבים מוכנים לייבוש בשמש

ענבים מוכנים לייבוש בשמש

 

והייבוש האחר הוא בתנורים עם אויר חם, המייבשים את כל הלחות שבענב עד שהופך לצימוק.
הצמוקים נשמרים לתקופה ארוכה של שנה ויותר, ובקירור זמן כפול ויותר.

תהליך העיבוד

בתום תהליך הייבוש, הצימוקים מחוברים עדיין לשדרות ולגבעולים.
כל התוצרת נכנסת למיכל הפועל כעין צנטריפוגה, שבדפנותיו הפנימיים יש כעין קוצים.
התוצרת נזרקת על הדפנות ונופלת לתחתית, כאשר שם התוצרת נפגשת עם זרם אויר.
התועלת מתהליך זה היא הפרדת השדרות, העוקצים, ויתר חומרים קלים כאבק או חרקים או מעופפים.
בהמשך, התוצרת עוברת על מסוע לשטיפה ומיון ידני, עד שלב האריזה.
אורזית על צימוקים

אורזית על צימוקים

נגיעות בחרקים

מבחינת חרקים יש לזכור כי יש תוצרת שנכנסת פגועה כבר לתהליך הייבוש,
ויש חרקים שמתווספים בהמשך התהליך, כגון בכל תהליך הייבוש בשמש,
שהענבים חשופים לחרקים הן מעופפים מזדמנים,
והן זבובי התסיסה המגיעים תוך כדי הליך הייבוש, וניתן לראות את הגלמים והרימות על גבי הפירות.
אמנם בדרך כלל בתהליך הניקיון והשטיפות הנזכר לעיל, באם הוא נעשה כנדרש ובפיקוח נכון,
התוצרת אמורה לצאת נקייה, אלא שלא תמיד הדברים נעשים כנדרש.
זאת ועוד, שבתום הייבוש תוך כדי האחסון, 
 יש בנוסף חשש של פגיעה על ידי מזיקי מחסן שונים בוגרים כגון חיפושית (אורזית) משוננת חזה,
הפוגעת בכל הפירות היבשים, או זחלי עש שונים.
ניתן להבחין בעש מחסן מצד שמאל ובגולם מצד ימין

ניתן להבחין בעש מחסן מצד שמאל ובגולם מצד ימין

ובאחסון לקוי מאד ובפרט במקומות לחים, ניתן למצוא גם אקריות המחסן שתוקפות את התוצרת.
ובפרט בתוצרת שנארזת באריזות גדולות ומשווקת כך עבור חברות שיווק קטנות שהם אלו שאורזות,
ועד תום התהליך בחברות אלו, הצימוקים מאוחסנים, ועלולים להיות מותקפים בשנית על ידי מזיקי מחסן שונים.
כמובן שגם לאחר האריזה, אם היא איננה אטומה כנדרש, הצימוקים עלולים להיות מותקפים בחנות או אצל הצרכן.
צימוקים - פירות יבשים

צימוקים – פירות יבשים

צימוקים -אופן הבדיקה והשימוש:

חשוב מאד להבחין בין סוגי התוצרת השונים,
כלומר בין תוצרת שיובשה בשמש שהיא יותר נגועה, לבין תוצרת שיובשה בתנור.
בנוסף, קיים הבדל גדול בין תוצרת שעברה את כל תהליך הניקוי באופן מושלם, שהיא בדרך כלל בחזקת נקייה,
בתום תהליך העיבוד. לבין תהליך שלא נעשה כמו שצריך.
כמו כן יש להבחין בין תוצרת שנארזה מיד באריזות אטומות, עם תום הייצור בתנורים (לאחר שטיפה וניקוי).
לבין תוצרת שנארזה תחילה באריזות גדולות ואוחסנה, ואת האריזה הסופית ביצעו לאחר זמן רב.
עש המחסן על גבי צימוקים

עש המחסן על גבי צימוקים

צימוקים שיובשו בתנור

נוקו, מוינו ונארזו מיד במפעל המייצר – בחזקת נקיים, אם נארזו באריזה אטומה.
(קיים שיווק כזה בחלק מהזנים הבהירים המיובאים לארץ מקליפורניה).
באם יש חשש לגבי האריזה או שאוחסנו זמן ממושך, יש לבצע בדיקה מדגמית, וכפי שנפרט לקמן.

צימוקים שיובשו בתנור אך אוחסנו קודם אריזתם 

יש לבצע בדיקת מדגם קודם השימוש, וכמו שיפורט לקמן.

צימוקים שיובשו בשמש 

יש לבצע בדיקה קודם השימוש, וכפי שנפרט לקמן.

צימוקים באריזה מוסדית, או אריזות שאינן אטומות

בכל הסוגים יש לבצע בדיקה קודם השימוש, וכפי שיפורט לקמן.
עיקר הנגיעות היא בין הצימוקים או מחרקים הנצמדים לפירות.
מכיוון שהצימוק מיובש ומכווץ, יש צורך להתפיח מחדש את הפירות בכדי לוודא את רמת ניקיונו,
ולהשיר כל מה שדבוק עליהם או ביניהם. 

 

לצורך כך, יש להכין קערה שקופה עם מים חמים, לקחת כמות של כ-10% מהתוצרת,

להשרות במים חמים למשך כ – 15 דקות ותוך כדי שהם במים להכניס את היד ולשפשף את הפירות (אין צורך בחוזקה),

ובתום הזמן לבדוק האם צפים חרקים על פני המים (לעיתים צפים על פני המים גלמים של זבובי תסיסה,

ואינם נראים כחרקים או סימן להימצאות חרקים, למי שאינו רגיל בבדיקת חרקים, ויש להיזהר בזה).

באם נתגלו חרקים במדגם, עדיף שלא להשתמש בכל האריזה,
כיון שבדיקה כללית של התוצרת בדרך זו איננה קלה ולא תמיד בטוחה.
צימוקים שתפחו לאחר השרייה.

צימוקים שתפחו לאחר השרייה.

 

גלמים של זבובי התסיסה

גלמים של זבובי התסיסה

 

חרקים שונים שצפו לאחר ההשרייה

חרקים שונים שצפו לאחר ההשרייה

במידה ונמצא נקי, יש לבצע בדיקה כללית ויזואלית של שאר הצימוקים היבשים, ואפשר להשתמש בהם כמות שהם.
צימוקים בבתי עסק מוסדיים, המשמשים לכל צורך שהוא, יש לדרוש את הצימוקים הנקיים ביותר בזמן הרכישה,
ועל המשגיח לבצע בדיקת קליטה באופן המתואר לעיל,
ובאם הכול נמצא נקי יש להשאיר את שאר הכמות בקירור כדי שלא תהיה התפתחות חדשה באריזה.