לוגו בית המעשר
|

פריכיות אורז

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
האורז שבפריכיות עובר תהליך של חימום והתפחה, וביציאתו מקו העיבוד הוא בחזקת נקי.
אופן הבדיקה והשימוש:
באריזות הנראות תקינות וללא סימני נגיעות של מזיקי מחסן, ניתן להשתמש במוצר ואין כל צורך בבדיקה. באחסון ממושך ולא ראוי, המוצר עלול להיות נגוע במזיקי מחסן, ולכן יש להתבונן ויזואלית ולבדוק האם יש חשש או סימנים כלשהם שחרקים חדרו פנימה, ואם קיים חשש שכזה, אין להשתמש במוצר.
למידע אודות כל מוצרי האורז ראה לקמן בערך: “האורז ומוצריו