לוגו בית המעשר
|

פצפוצי אורז

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
פצפוצי אורז עוברים תהליך שמותיר את המוצר נקי, האורז עובר תהליך של בישול, מעיכה, ייבוש ועוד והמוצר בחזקת נקי.
אופן הבדיקה והשימוש:
באריזות הנראות תקינות וללא סימני נגיעות של מזיקי מחסן, ניתן להשתמש ללא צורך בבדיקה. באחסון ממושך ולא ראוי, המוצר עלול להיפגע ממזיקי מחסן, ולכן, באם יש חשש או סימנים כלשהם שחרקים חדרו פנימה, יש לבדוק כנזכר לעיל באיטריות אורז.
למידע אודות כל מוצרי האורז ראה ערך” האורז ומוצריו”