לוגו בית המעשר
|

פרי הפפאיה. למעלה משמאל כנימת הפאפיה

פפאיה

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

פפאיה – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

פירות הפפאיה המשווקים בארץ, הם ממטעים מטופלים והם בחזקת נקיים ואינם טעונים בדיקה.
הפירות הגדלים בחצרות פרטיות. ואותם המשווקים בשווקים הפתוחים באסיה ובפרט במדינת סין ותאילנד,
מצוי בהם לעיתים רימות של זבוב הפירות וחובה לבדקם לפני האכילה.
(ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” חלק א’ – ערלה סימן ט”ו מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוב הפוסקים פרי הפפאיה דינו כאדמה גם בארץ ישראל וגם בזמן הזה אין נוהג בו ערלה ויש להיזהר בו מכלאי הכרם).
פרי הפפאיה. למעלה משמאל כנימת הפאפיה

פרי הפפאיה. למעלה משמאל כנימת הפאפיה

 

זרעים הנמצאים בתוך הפרי והם אינם סימן לנגיעות

זרעים הנמצאים בתוך הפרי והם אינם סימן לנגיעות

אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור בארץ ישראל הפאפיה היא בחזקת נקייה. אולם במקומות שיש חובת בדיקה לפני האכילה, יש לנהוג כדלקמן:
לאחר קילוף הפרי יש להתבונן סביב הפרי ולראות באם אין סימני עקיצה
(לאחר הקילוף מקום העקיצה נראה ברור יותר), ובאם אין מקום רך או ממוסמס מידי.
במידה ויש חשש כלשהו יש לחטט בעומק ולראות שאין מצויים רימות בתוך הבשר.

פפאיה מיובשת

או בשאר עיבודים כגון פאפאיה בסוכר וכו’, יש להתבונן שלא נדבקו חרקים על גבי הפרי בזמן הייבוש או העיבוד.