לוגו בית המעשר
|

פסיפלורה

פסיפלורה – שעונית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

פסיפלורה- סקירה ואופן הבדיקה והשימוש

פרי הפסיפלורה הוא פרי סובטרופי שגידולו מואץ רבות בשנים האחרונות בארץ ישראל.

הפרי גדל על צמח מטפס.

(ראה בספרי שו”ת “חלקת השדה” חלק א‘ – ערלה סימן טז-יז
מה שכתבתי להוכיח שלדעת רוב הפוסקים פרי הפסיפלורה דינו כאדמה ואין נוהג בו ערלה ויש להיזהר בו מכלאי הכרם).
פסיפלורה

פסיפלורה

 

בכל הזנים הידועים כיום, אין ידוע על מזיקי צמח הפוגעים בפרי
מלבד וירוס הפוגע בפרי ומעוותו.
פסיפלורה בעודה מחוברת לשיח. ניתן להבחין גם בפרח שפורח כשעון (ומכאן שמו שעונית)

פספלורה בעודה מחוברת לשיח. ניתן להבחין גם בפרח שפורח כשעון (ומכאן שמו שעונית)

 

פרי פסיפלורה חצוי

פרי חצוי

 

כל זאת למרות שקיימת פגיעה של זחל עש דובון הקורים הפוגע בעלים.
וכמו”כ ניתן למצוא פגיעות רבות על הפרי של זבוב הפירות,
המותיר עקיצות ולעיתים רבות אף שיש הטלה
מכל מקום כנראה עקב חמיצות הפרי ועקב העובי הגדול של קליפת הפרי,
לא נמצא נזק וחדירה של הזחלים אל תוך הפרי.
רימות הזבוב בעובי הקליפה, בדרך כלל אינם חודרים לתוך הפרי

רימות הזבוב בעובי הקליפה, בדרך כלל אינם חודרים לתוך הפרי

ולכן הלכה למעשה (נכון לשנת תשס”ח) תוכן הפרי מוחזק כנקי מחרקים ואינו טעון בדיקה.
סימני עקיצה של זבוב הפירות

סימני עקיצה של זבוב הפירות