לוגו בית המעשר
|

פומלית

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ראה לעיל בערך “אשכולית“. והגם שהכנימות השונות מצויות גם בפרי זה.

אולם פגיעה של זבוב הפירות הגם שקיימת לעיתים גם בפומלית,

יחסית לשאר פירות ההדר הפומליות פחות פגיעים, והנגיעות בהם היא נדירה.