לוגו בית המעשר
|

דג למון סול הולנדי משני צדדיו

פוטית

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

דג הפוטית [ראה ערך סול“:]

משפחת הסולייתים ובניהם דג הפוטית היא משפחה גדולה מאד ומכיל הרבה מיני דגים שצורתם שווה והיא כעין סוליה, יש סוגים הגדלים בימות שבהולנד, ויש הגדלים בארה”ב, רוסיה, סקנדינביה ועוד.

 

דג למון סול הולנדי משני צדדיו

דג למון סול הולנדי משני צדדיו

 

דג זה בבגרותו שתי עיניו נצמדות זו לזו. דג זה מצד אחד הוא ככל דג כשהעור והקשקשים עליו. ומצד שני עורו לבן.
לאחר הפשרת הדג ניתן להבחין בעור עם קשקשים קטנים שעליו.
(אחד מסוגי הדג מצוי גם בחופי הים התיכון. ובחופי אילת מצוי הדג עם ארס חריף. אלא שאינו מזיק לבני אדם לאחר בישול).
ברוב דגי הסול יש קשקשים בחלקם הם גדולים וניכרים מייד, ובחלקם הם קטנים וניכרים רק לאחר גירוד בציפורן.
אולם יש דגים השייכים למשפחה זו והם ללא קשקשים כלל. ויש להיזהר בזה.
וכבר היו מעשים של תערובת דגים טמאים וטהורים בקרטון אחד.
(משפחת דגים אלו מכונה דג “משה רבינו” ע”ש אגדה עממית שבזמן חציית הים לשנים נחצה גם דג זה וקיבל את צורתו המעוותת).
בכל סוגי הדגים שבדקתי עד היום מהימות השונים, לא מצאתי כלל נגיעות חיצונית בדג. אולם מצאתי נגיעות פנימית של תולעי אניסאקיס בדפנות הבטן ועל גבי איבריו הפנימיים ובתוך בשר הדג.
כמו כן בחלק מסוגי הדגים מצאתי טפיל בתוך בשר הדג כעין גרגר אורז בצבע בהיר (לבן צהבהב).
כפי שכבר כתבתי בחלק ההלכתי תולעי אניסאקיס מקורם מחוץ לדג ולכן הם אסורים באיסור תורה של “שרץ המים” אף אם הם נמצאים בתוך בשר הדג.
מאידך הטפילים האחרים שבבשר הדג, כיון שאין עליהם מחזור חיים המחייב את הגעתם מחוץ לדג, לכן כל שהם נמצאים בבשר הדג הם מותרים וכדין תולעת הנמצאת בבשר הדג שפסק השולחן ערוך שהיא מותרת.
להלן אציין חלק מסוגי הדגים היותר נפוצים ואופן השימוש בהם.

אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור  כל סוגי דגי הסול הם בחזקת נקיים מטפילים חיצוניים ואין צורך לבדוק בצידו החיצוני של העור.
מאידך בסוגים רבים יש חשש לתולעים בתוך בשר הדגים וכמפורט להלן.
מקורם של דגים אלו מהימות שבהולנד ובסקנדינביה, ומבדיקות שעשיתי בתוצרת שמקורה בהולנד לא מצאתי בהם נגיעות של תולעת “אניסאקיס” לא בדפנות הבטן ולא בתוך בשר הדג (מלבד בליימון סול שמצאתי טפיל כעין גרגר אורז ראה תמונה. אולם כאמור מבחינה הלכתית טפיל זה אינו אסור באכילה).
אולם ברצוני להדגיש שהיקף הבדיקה לא היה מקיף וגדול וכבסוגים הנזכרים לקמן ובפרט לא בדגים שנידוגו בסקנדינביה, ודגים ממקום זה יש לבדוק שוב עד לקבלת החלטה ברורה.

פוטית –  Yelloe fin sole

בדג זה הן שמקורו מרוסיה והן שמקורו מארה”ב, מצויים תולעי אניסאקיס בבשרו של הדג.
כמו”כ לעיתים מצוי טפיל זעיר כעין גרגר אורז בצבע לבן – צהבהב (שלהבדיל מתולעת אניסאקיס איננו אסור וכנ”ל).

אופן הבדיקה והשימוש:

על מנת לזהות אם אכן בתוככי בשר הדג קיימים תולעים, יש להניח את פילה הדג על גבי שולחן אור, ובמידה וקיימים תולעים, ניתן להבחין בהם בקלות.
ובאמצעות פינצטה אפשר לאחזם בקצה ולשלפם בשלמותם.

פוטית – Yelloe belly sole

בדג זה הן שמקורו מרוסיה והן שמקורו מארה”ב, מצויים תולעי אניסאקיס בבשרו של הדג.
כמו”כ לעיתים מצוי טפיל זעיר כעין גרגר אורז בצבע לבן – צהבהב.

אופן הבדיקה והשימוש:

על מנת לזהות אם אכן בתוככי בשר הדג קיימים תולעים, יש להניח את פילה הדג על גבי שולחן אור, ובמידה וקיימים תולעים, ניתן להבחין בהם בקלות.
ובאמצעות פינצטה אפשר לאחזם בקצה ולשלפם בשלמותם.

פלאונדר/פיונית – ARROWTOOTH FLOUNDER

דג זה גדל במימות רבים בעולם, בארה”ב, רוסיה, יפן ועוד.
הגם שהפלאונדר איננו שייך למשפחת ה – “סול” מכל מקום מבחינה מסחרית הוא נחשב כסול או כתחליף לסול המקורי מהמינים הנז’.
בדג זה מצויים תולעי “אניסאקיס” רבים על גבי איבריו הפנימיים של הדג, בדפנות בטן הדג, ובתוך בשר הדג.

אופן הבדיקה והשימוש:

לאחר  ניקוי הדג מאיבריו הפנימיים, יש להתבונן שלא נותרו תולעים (מפותלות כעין  “ספירלה”) בדפנות הבטן.
במידה ונמצאו טפילים יש להוציאם בשלימותם.
על מנת לזהות אם בתוככי בשר הדג קיימים תולעים, יש להניח את פילה הדג על גבי שולחן אור, ובמידה וקיימים תולעים, ניתן להבחין בהם בקלות.
ובאמצעות פינצטה אפשר לאחזם בקצה ולשלפם בשלמותם.
ב”ה כיום לאחר שפרסמנו את הדברים ברבים, יש התעוררות נפלאה וניתן למצוא בחנויות את כל סוגי דג הסול עם חותם מיוחד “נקי מחשש טפילים” מטעם “המכון למצוות התלויות בארץ”.

תולעת שני חלק ב דגים

תולעת שני חלק ב דגים