לוגו בית המעשר
|

עשים-פרפראים/הקדמה על משפחה זו

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

עשים – סקירה מורחבת

העשים הם על משפחה הנמנה על סדרת הפרפראים הכוללת כ- 150,000 מינים, כשמתוכם מוכרים בארץ כ-2500 מינים.

אורך גופם נע בין 1 מ”מ עד 100 מ”מ (במינים נדירים). וכשמוטת הכנפיים פרושה יכול להגיע במינים נדירים עד 250 מ”מ.

הפרפראים מופיעים בצבעים שונים ומגוונים, כשלמינים רבים הצבעים משמשים כצבעי הסוואה מאויבים.

רוב הבוגרים של הפרפראים ניזונים בצוף פרחים. כאשר יש מינים מסוימים שאינם ניזונים כלל בשלב הבוגר.

הפרפראים הם בעלי גלגול מלא (=קיים דרגת גולם בין הזחל לבוגר). הזחלים רובם ניזונים מחלקי הצמח ובעיקר מהעלים.

כאשר יש מינים הניזונים ממקורות מסוימים וכגון “עש הדונג” הניזון מדונג דבורים. “עש הבגדים” שניזון מצמר.

הזחל מתנשל במשך עד 5 פעמים, כאשר בגמר גידולו הוא מפסיק לאכול ומתגלם. בדרך כלל הזחל מתגלם על הקרקע ולא על גבי צמח.

סדרת הפרפראים כוללת עשרות משפחות כשלכל משפחה שייך מאות או אלפי מינים, מספר בודד של מינים שמצוי ופוגע בפירות, קטניות ומוצרי מזון, אסקור להלן.

אחת המשפחות שביניהם יש מזיקים של גידולים חקלאיים היא משפחת “עש הפירות” משפחה זו היא משפחה של פרפראים קטנים המונה יותר מ-3500 מינים.

להבדיל משאר משפחות הפרפראים שכנפיהם ארוכות ומחודדות, כנפיהם של עשי הפירות הן מלבניות. לנקבות העש יש צינור הטלה קצר.

העשים מעופפים בערבים ובלילות. לזחלים יש 5 זוגות רגלי-בטן. הזחלים חיים בהסתר בתוככי הפירות או בין עלים מגולגלים. בארץ ידועים מעל 100 מינים.