לוגו בית המעשר
|

ענבי שועל

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

ענבי שועל – נגיעות בחרקים ואופן הבדיקה והשימוש

פירות ענבי שועל משתייכים לקבוצה גדולה של “פירות יער” ושייכים למשפחת הדומדמנתיים

(שגם הדומדמניות והחזרזר נמנות על משפחה זו ). הצבע הסופי של פרי זה הוא שחור, וטעמו מתוק.

פרי זה רגיש מאד לפגיעת חרקים ובעיקר לזחלי עשים שונים, וזבוב הפירות ועוד.

בפועל כל התוצרת המשווקת ובפרט לתעשייה הכול גדל במטעים מטופלים כדבעי והם בחזקת נקיים.

אולם בהחלט הפרי גדל גם בציי הדרכים או בחצרות פרטיים, ובפרט בכמה מארצות מערב אירופה.

והם בחשש גדול של נגיעות בחרקים שונים.

פירות ענבי שועל בעודם מחוברים לעץ

פירות עינבי שועל בעודם מחוברים לעץ

 

אופן הבדיקה והשימוש:

ענבי שועל אינם נאכלים כמות שהם בדרך כלל, ומשתמשים בהם בעיקר לתעשיות התמציות והסירופים השונים.
תמציות אלו מוספים לתעשיית המשקאות האלכוהוליים, תוספת טעם  לגלידות ועוד.
וכל אופני המיצוי השונים מותירים אותם ללא חשש חרקים.
מאידך בארצות רוסיה יש שמשתמשים בעלים של הצמח לתוספת כמות שהם לתעשיית המשקאות החריפים,
ובהם יש להיזהר מחרקים הנצמדים לעלים ובפרט לכנימות, ויש להקפיד על ניקיונם כמפורט בירקות עלים השונים.