לוגו בית המעשר
|

עמבה [עם פלחי פרי]

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
מאכל העמבה המקורי מיוצר על בסיס פרי המנגו. את פלחי המנגו מחמיצים ברוטב תבלינים המכיל חרדל, חילבה, קארי ועוד [ראה כל אחד בערכו].
בפרי המנגו יש מספר מזיקי שדה הפוגעים בו, וראה לעיל בכרך ג בערך “מנגו” אודות מזיקי המנגו. למעשה, מנגו המגיע מחלקות מסחריות, הוא בדרך כלל משטחים המטופלים היטב ובחזקת נקי. המנגו שמשתמשים בו לצורך מאכל זה, הוא מנגו בוסר שעדיין ירוק, ובכל אופן כמבואר בערך של פרי זה, בחלקות לא מטופלות, גם בעודו ירוק, הוא מקבל נגיעות מסוגי חרקים מסוימים.
אופן הבדיקה והשימוש:
ברכישת תוצרת מחברה מסחרית, המאכל הוא בחזקת נקי. בתוצרת ביתית העשויה ממנגו הגדל בחצרות, יש להקפיד על כל כללי הבדיקה המופיעים בערך “מנגו” בכרך ג.