לוגו בית המעשר
|

זחל עטוף בקוסקוס אינסטנט

סולת

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

סולת – סקירה מורחבת

סולת, היא גוש קמח הנוצר במהלך טחינת גרגיר החיטה. גוש זה מופרד בשלבים הראשונים של טחינת הגרגיר חיטה ממרכזו.

קוטר הגוש נע בין רבע עד שלושת רבעי מ”מ. כאשר אין מתכוונים לייצר את הסולת, כל הגרגיר נטחן לקמח.

אולם כאשר יש טחינה לסולת, מפרידים את הגוש הזה שמהווה כ – 5% מנפח הגרעין, והיתר נטחן לקמח.
בנוסף לסוג הרגיל, משווקת כיום גם סולת מלאה ועשירה יותר בסיבים תזונתיים (תהליך דומה להנ”ל רק מגרגיר קמח עם קליפתו).
ככל מוצרי הדגן גם היא רגישה מאד למזיקי מחסן, וכמתואר בערך “קמח“, “חיטה” “בורגול” ועוד.
ואף בזמן יציאתה מטחנות הקמח חובה לבודקה מחרקים, בוגרים וזחלים.
עש הסולת

עש הסלת

אופן הבדיקה והשימוש:

להבדיל מהקמח שניפויו בנפה צפופה (ראה לקמן בערכו) מבטיח שכל הקמח שעבר את הנפה בחזקת נקי.
את הסלת, עקב עוביים של הגושים, לא ניתן להעביר בנפה צפופה. ולכן תהליך הבדיקה והניקוי העיקרי הוא בדיקה ויזואלית.
יש לפזר את אותה על משטח כתום ועדיף אם יש אפשרות על שולחן אור (ובפרט במטבחים המוסדיים),
ולהעביר את הגרגירים בזה אחר זה.
יש להתבונן כי הזרימה של הסולת מלאה ואין גרגירים שדבוקים כאחד על ידי קורים, המהווים סימן שיש זחלים.
או גבישים גדולים שזחלים חבויים בתוכם.
   

סולת עם  גבישים שזחלים חבויים בתוכם

סולת עם גבישים שזחלים חבויים בתוכם

כמו כן יש להתבונן שאין חרקים בוגרים או זחלים (שהם קטנים מאד ולעיתים רוחבם כרוחב שערת אדם).
במידה ונמצאו זחלים או חרקים זעירים, רצוי לא להשתמש במוצר זה, עקב הקושי בהפרדתם לחלוטין מהמוצר.
בכדי להבטיח שהבדיקה הייתה כיאות ולא נותרו זחלים קטנים או חרקים זעירים,
ניתן לסנן את המוצר ב”נפת סלת” באופן שהגרגירים עוברים בדוחק בנפה, ויש לבדוק היטב את הפסולת שנותרה בנפה.
לאחר שהכל נמצא נקי, אפשר להשתמש במוצר. לאחר הבדיקה – באם אין צורך בכל הכמות שנבדקה 
יש לשמור את מה שנשאר במקרר ולהשתמש בו ללא בדיקה בפעם הבאה, עד כחודש ימים,
או לשמור בהקפאה ולהשתמש בכל זמן שירצה ללא בדיקה נוספת.
זחל מציץ מגוש שהצטבר בסולת

זחל מציץ מגוש שהצטבר בסולת

 

דייסת סולת /מזון תינוקות 

בחזקת נקי. וראה עוד לעיל בערך “דייסה“.

עוגת סולת (בסבוסה) 

בחזקת נקי.

קוסקוס אינסטנט 

בחזקת נקי. אולם לעיתים הייצור לא היה על פי כל הכללים למניעת חרקים.
ולעיתים האחסון או שיטת האריזה לקויה.
ועל כן רצוי לבצע בדיקת מדגם מהתוצרת, ואם נתגלו סימנים מחשידים חובה לבדוק את כל התוצרת בדרך הנזכרת לעיל.
במידה ונמצאו חרקים אין להשתמש בתוצרת כלל.
זחל עטוף בקוסקוס אינסטנט

זחל עטוף בקוסקוס אינסטנט