לוגו בית המעשר
|

סוכר

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
סוכר מכל מקורותיו, הן סוכר קנים והן סוכר מסלק, ובכל אופני עיבודיו, הן כסוכר חום או סוכר לבן, הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. אמנם עקב מתיקותו המרובה הסוכר מושך אליו נמלים רבים ויש לאחסנו כראוי.
אופן הבדיקה והשימוש:
כאמור הסוכר הוא בחזקת נקי, ואינו טעון בדיקה. אולם כאשר נתגלו נמלים באזור הסוכר ויש חשש שנכנסו לתוך האריזה, ובוודאי אם נתגלו נמלים בתוככי האריזה, יש לבדוק האם קיימים נמלים נוספים בתוך הסוכר. אם נתגלו כמה נמלים ויש חשש שלא ניתן לבדוק כראוי את כל האריזה, יש אפשרות להמיס את הסוכר ולסננו דרך בד צפוף [כעין חיתול של תינוק] ולהשתמש עם מי סוכר.
[בנוסף, לעיתים כאשר הסוכר מאוחסן בשקיות נייר, וקפליו דבוקים בדבק, יתכן שבאחסון ממושך, יתפתחו שם פסוקאים [כיני ספרים]. אמנם בדרך כלל אין לחוש לכך, אולם באם נמצאה נגיעות, ויש חשש שהם חדרו לתוככי האריזה אל הסוכר, יש לבדוק את הסוכר, ובאם נתגלה שהם חדרו לתוככי האריזה, באפשרותו להמיס את הסוכר, ולסננו דרך בד צפוף [כעין חיתול של תינוק] ולהשתמש עם מי סוכר.
אבקת סוכר – הוא סוכר הטחון לאבקה דקיקה שמוסיפים לו חומר למניעת גושים [anticakingagent] ודינו כדין הסוכר המבואר לעיל. [באבקת סוכר המשווקת לתעשייה, לעיתים מוסיפים חומרי גלם נוספים, כגון עמילן תירס או קמח חיטה או קלציום פוספט כדי לשפר את זרימת האבקה. חלק מהרכיבים רגישים יותר למזיקי המחסן, כגון הקמח, ולכן יש להיזהר היטב באחסון האבקה כיאות].
סוכר וניל – ראה לעיל בערך “וניל”.