לוגו בית המעשר
|

סובין שיבולת שועל

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

ראה לעיל בערך “חיטה” ובתת ערך “סובין חיטה” ודיניהם שווים.