לוגו בית המעשר
|

נקטר פירות

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לעיל בערך “מיץ לשתיה”.