לוגו בית המעשר
|

נבט חיטה

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

ראה לעיל בערך “חיטה” ובתת ערך “נבט חיטה”.