לוגו בית המעשר
|

משמש

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

משמש – נגיעות ואופן הבדיקה והשימוש

המשמש הוא פרי רגיש מאד.

ולכן במידה והמטע אינו מטופל כדבעי כגון הגדל בחצרות הבתים או מחלקות שאינן מטופלות כנדרש, הנגיעות היא מרובה ביותר.
הנגיעות היא מרימה של זבוב הפירות (צבעה לבנבן כבראשה נקודה שחורה וכמפורט לעיל בערכה),
ומזחל של עש הפירות – המשמש (הזחל צבעו חום – אדמדם וראשו שחור וגודלו עד ס”מ ויותר).
מקום חדירת הזחל הוא בדרך כלל בעוקץ – מקום החיבור לעץ.
פגעים טבעיים על גבי המשמש

פגעים טבעיים על גבי המשמש

נגיעות חיצונית

פרי המשמש נקי בדרך כלל מנגיעות חיצונית של כנימות על גבי הקליפה.
ומכאן שהכתמים המופיעים לעיתים קרובות על גבי המשמש אינם סימני חרקים אלא גידולם הטבעי על הפירות.
(לעיתים נדירות ניתן להבחין בכתמים סגלגלים שהם סימן למציצת כנימת הפרלטוריה – ראה לעיל בערכם).
רימות זבוב הפירות בתוך פרי המשמש – ניתן להבחין בנקודה השחורה בראש הרימה

רימות זבוב הפירות בתוך פרי המשמש – ניתן להבחין בנקודה השחורה בראש הרימה

פירות הגדלים בחלקות מטופלות הם בדרך כלל בחזקת נקיים.

אולם הגדל בחצרות הבתים או בחלקות שאינן מטופלת,

לעיתים קרובות התוצרת נגועה ויש לבודקה היטב.

 

אופן הבדיקה והשימוש:

פרי הנקנה בשווקים הוא מגיע בדרך כלל ממטעים מטופלים והוא בחזקת נקי מחרקים,
אולם רצוי לחצות את הפרי קודם האכילה ולאחר הסרת הגרעין,
להתבונן אם נמצא שם זחל או הפרשות הזחל כעין גללים-פירורים כהים קטנים.
במידה והפרי רך או שנשתנה צבעו, חובה לבדקו כאמור לפני האכילה.
ובנוסף לאחר חציית הפרי יש להפוך את בשר הפרי החוצה ולהתבונן היטב שאין רימות בתוך בשר הפרי.
בתוצרת מגידול פרטי או מחלקות שאינם מטופלות
(הפירות הקטנים יותר הם בחשש שמגיעים מחלקות שאינן מטופלות כנדרש)
חובה לבדוק כל פרי ופרי כאמור לעיל.

משמש מיובש:

מעבר לחשש של זחלים ורימות כמתואר לעיל במשמש טרי, יש לחוש בנוסף לחרקי מחסן מסוגים שונים ובצבעים שונים
(ראה לקמן חלק ד). כמו כן יש חשש להידבקות של נמלים או זבובים על גבי הפירות.
עקב הצטמקות הפרי בזמן הייבוש, סימני החדירה אינם ניכרים מבחוץ.
זחל עש על בשר הפרי מבפנים. כאשר מבחוץ הוא אינו ניכר כלל (כנראה בתמונה למעלה משמאל). למטה הזחל בהגדלה

זחל עש על בשר הפרי מבפנים. כאשר מבחוץ הוא אינו ניכר כלל (כנראה בתמונה למעלה משמאל). למטה הזחל בהגדלה

קודם האכילה יש לחצות את הפרי לשנים ולהתבונן נגד מקור אור לראות שאין עצמים זרים כהים.

כל עצם זר חובה לבדקו שאינו חרק.

במידה והפרי מצומק או קצוותיו מצומקים, יש להשרות את הפרי במים חמים לכמה דקות כדי שיתרכך, ואז לבדקו נגד מקור אור.

 

לדר העשוי ממשמש:

הלדר הוא תעשייה של פירות טחונים שלאחר טחינתם נפרשים כעין דף ולאחר ייבושם הם נמכרים בגלילים קטנים או כדפים.
לדר ממול מקור אור

לדר ממול מקור אור

 

התוצרת הארוזה עם הניילון היא בחזקת נקיה יותר.
והנמכרת בתפזורת יש חשש שעקב הדביקות ייצמדו אל הלדר מעופפים שונים,
ולכן יש להתבונן נגד מקור אור ולראות שאין עצמים זרים הדבוקים ללדר.
(בזמן ההתבוננות מול מקור אור, יש להבחין בין עצמים זרים
לבין שאיריות משמש שלא נטחנו טוב שנראים כעין עצמים כהים)

שימורי משמש:

בדרך כלל התוצרת הנמצאת בשימורים עוברת מיון היטב ואף נלקחת ממטעים מטופלים. ופטור מבדיקה.
אולם במידה ונמצא זחל או רימה צפה על פני הסירופ של השימורים חובה לבדוק את התוצרת קודם האכילה,
ובאם רוצים להשתמש בסירופ יש לסננו קודם השימוש בו.

ריבת משמש:

כיון שהריבה עוברת מעיכה ובישול, הגם שלכתחילה יש לבדוק באופן שחייב לבדוק, מכל מקום כיון שיש כמה ספיקות,
על כן הלכה למעשה מותר להשתמש בריבה זו אם כבר הוכנה אף ללא בדיקה.
(ראה לעיל בכרך ראשון בפרק ו).