לוגו בית המעשר
|

דג בקלה מרלוזה הובסי

מרלוזה

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

דג מרלוזה

מרלוזה – ראה ערך “בקלה“.

דג בקלה מרלוזה הובסי

דג בקלה מרלוזה הובסי

פילה בקלה/מרלוזה עם עור:

פילה של דג זה עם עור משווק ממדינות דרום אמריקה (ארגנטינה בעיקר), ומדרום אפריקה.

ובנוסף גם ממדינת סין (כשמקור הדג מאלסקה ומעובד בסין).

בייבוא מדרום אמריקה יש גם ייבוא של פילה מרלוזה הוקי דה קולה עם עור.

(ראה להלן בפרק העוסק בסימני טהרה בדגים על כשרות דג זה), בדג זה ביצענו מספר בדיקות  והדג נמצא כנקי מכל חשש טפילים ותולעים, מלבד טפיל קודואה (כעין גרגר אורז, ראה לעיל) הנמצא בבשר ומותר באכילה.

אולם כמות הבדיקות שעשיתי אינן מספקות, ויש לבדוק יסודי יותר, ועד אז יש לדונו כפילה עם עור של מרלוזה הובסי.

הפילה המיובא מסין זה עיבוד במפעלים, לאחר שהם מקבלים דגים שלימים, והם עושים את הפילוט והעיבוד.

משא”כ בשאר המדינות דלעיל, ובפרט בדרום אמריקה רוב העיבוד של פילה הדגים, הוא באוניות ולא במפעלים.

הדג באופן עיבודו זה, נגוע בתולעי אניסאקיס.

(המעובד בסין, הדגים כבר מגיעים עם ריבוי תולעי אניסאקיס בבשר הדגים, וכמעט כל חתיכות הדגים בחזקת נגועים.

המעובד בארגנטינה נגוע בשיעור מיעוט המצוי, ובדומה לו ומעט פחות במשווק מדרום אפריקה).

בנוסף, במיובא מארגנטינה, מצאנו פילה דגים שהגיעו לארץ ושווקו עם שאריות טפיל הלארנואוקרה, ואף מצאנו את הטפיל בשלימותו.

לכן נכון שלא לצרוך פילה דג עם עור, ואף אם פילה הדג משווק עם חותם כשרות כולל חותם נבדק מטפילים, אין לסמוך על זה, וזאת כיון שכדי לבדוק דג זה חובה להסיר את העור, וכל שהדג עם עור, הרי שהוא לא נבדק כלל

(זאת ועוד שרוב הייצורים עם עור, נעשים באונייה, ללא כל פיקוח והשגחה).

 

ומכל מקום הרוצה לנקותו, עליו לנהוג כדלהלן:

  • להסיר את העור לחלוטין, ולהתבונן חזותית אם נותר מקום פציעה שמקורה מטפיל הלארנואוקרה, ואזי יש לחטט עד שורשו ולהסירו.
  • את הפילה לאחר הסרת העור, יש לשקף ממול מקור אור, לראות שלא נותרו תולעים האסורים בבשר הדג, ובמידה וקיימים תולעים, ניתן להבחין בהם, ובאמצעות פינצטה לאחזם בקצה ולשלפם בשלמותם.
  • אם הדגים מיועדים לטחינה, לאחר הסרת העור ולאחר ‘בדיקה קלה’ ממול מקור אור, יכול לטחון את הדגים (ראה בכרך הראשון פרק ו סעי’ יז).

 

פילה בקלה/מרלוזה ללא עור:

פילה של דג זה עם עור משווק ממדינות דרום אמריקה (ארגנטינה בעיקר), ומדרום אפריקה.

ובנוסף גם ממדינת סין (כשמקור הדג מאלסקה ומעובד בסין).

כאשר בתוצרת המשווקת עם פיקוח כשרות, הנתונים כדלהלן:

תולעת שני חלק ב דגים

תולעת שני חלק ב דגים