לוגו בית המעשר
|

מצות

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
מצות, ככל מוצרי המאפה היבשים, כאשר הם טריים ולא אוחסנו זמן ממושך, הם בחזקת נקיים, ואינם צריכים בדיקה.
אבל מצות שאוחסנו זמן ממושך, או שאוחסנו בתנאים לקויים, עלולים להיות מותקפים במזיקי מחסן בוגרים או זחלים.
   
באם קיימת נגיעות חרקים במצות, הם מותירים סימנים ברורים של נקבים וכרסום, פסולת חרקים מרובה, או קורים הנוצרים על ידי הזחלים [ניתן לראות את החרקים בדרך כלל במצות שהושארו משנה שעברה עבור “עירובי חצרות” כפי המנהג. ואם המצות הונחו במקום שאיננו מאוורר ובמקום זה יש לחות, יש חשש גם לנגיעות בפסוקאים – ראה לעיל בערך “מוצרי מאפה”]. ככלל, מצה שעבר זמן רב מייצורה, והיא איננה פריכה כפי הרגיל, הרי שהיא בחשש נגיעות.
אופן הבדיקה והשימוש:
מצות שאוחסנו זמן רב ובפרט בתנאים לקויים, ויש עליהם ממצאים חשודים, כגון שיש אבקה מרובה או שאינם פריכים וכיו”ב, חייבים בבדיקה. אופן בדיקתם הוא, באם המצות ארוזות יתבונן האם בתחתית האריזה הצטברה אבקה מרובה מהרגיל. כמו כן יש להתבונן על כמה מצות מתוך החבילה ולבדוק האם יש בהם נקבים או סימני כרסום. בנוסף יש לחצות מספר מצות לכמה חלקים ולהתבונן האם יש בהם זחלים או סימנים להימצאותם. בנוסף, יש להניח את המצות על משטח שצבעו כתום ולהכות קלות, עד אשר תיפול הפסולת והאבקה על גבי המשטח, ולהתבונן האם מצויים חרקים בפסולת, או להתבונן לאחר כמה דקות בפסולת ולבדוק האם יש כמין שבילים שנוצרו על ידי הפסוקאים בעודם מהלכים. באם נמצאה נגיעות אין להשתמש במצות שבאריזה זו כלל.

קמח מצה – ראה לקמן בערך “קמח מצה“.