לוגו בית המעשר
|

מלח

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019
המלח מכל מקורות הפקתו [חציבת מלח או אידוי במי ים] הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
לעיתים, כאשר המלח נמצא בסמיכות לתבלינים נגועים הוא עלול גם כן להתליע, ולכן יש להקפיד על אחסונו כנדרש. [בנוסף לעיתים כאשר המלח מאוחסן בשקיות נייר וקפליו דבוקים בדבק, יש את החשש שבאחסון ממושך יתפתחו שם פסוקאים [כיני ספרים]. אמנם בדרך כלל אין לחוש לכך, אולם באם נמצאה נגיעות, ויש חשש שהם חדרו לתוככי האריזה, אין להשתמש במלח שבאריזה זו].