לוגו בית המעשר
|

סימני עקיצה של זבוב במלון

מלון

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
פרי המלון על כל זניו בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. לעיתים נדירות, יש נגיעות של זחל זבוב המלון. הזחל צבעו לבן וככל הזחלים צבעו משתנה לחום לאחר מותו. כאשר יש נגיעות של הזחל יש סימני חדירה וכתמים על הפרי ואזור כניסתם הופך להיות רך וכהה.
סימני עקיצה של זבוב במלון

סימני עקיצה של זבוב במלון

מלון – אופן הבדיקה והשימוש:

כאמור הפרי הוא בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה. אולם אם מבחינים בסימנים מחשידים כחורים וכתמים כהים, או שאזור מסוים בפרי רך, יש לפתוח את המקום החשוד ולהבחין באם יש זחלים שצבען לבן.