לוגו בית המעשר
|

מזון תינוקות

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

דייסה – ראה לעיל בערך “דייסה – מזון תינוקות”.
מחית פירות או ירקות – בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.
מטרנה / אבקת חלב – בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.