לוגו בית המעשר
|

לימון נגוע בכנימות מגן

לימון

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019

לימון – סקירה מורחבת

בלימון כבכל פירות ההדר, רבים מאד הכנימות היושבות וניזונות מהפרי, חלקם הם כנימות ממוגנות:

וחלקם אינם ממוגנות כגון הכנימה הקמחית של ההדרים (ראה לעיל ערך “אשכולית“)
הכנימות אמורות לרדת בשפשוף קל, וצורתם סימטרית.
רימת זבוב הפירות בלימון, ההבחנה קשה מאד, ניתן לזהות את הרימה באמצעות הנקודה השחורה שבראשה

רימת זבוב הפירות בלימון, ההבחנה קשה מאד, ניתן לזהות את הרימה באמצעות הנקודה השחורה שבראשה

אולם פעמים שיש פגמים או כתמים טבעיים שאינם אלא לכלוך צורתם אינה אחידה, ואינם יורדים בשפשוף קל, ואינם סימן לחרקים.
גם פירות שעוברים מיון, הברשה ושטיפה וכו’ בבתי אריזה, הגם שחלק ניכר מאד של הכנימות יורד בטיפול זה,
עדיין נשארים כנימות בפרט הממוגנות על גבי הפרי, וחובה להסירם לפני כן.
בנוסף לפגיעת הפרי מן הכנימות, זבוב הפירות הים תיכוני פוגע בפירות ההדר,
וכמפורט לעיל באריכות ערך “אשכולית“. אולם יחסית לשאר פירות ההדר הלימון פחות פגיע, והנגיעות בו היא נדירה.
לימון נגוע בכנימות מגן

לימון נגוע בכנימות מגן

אופן הבדיקה והשימוש:

יש להתבונן ויזואלית סביב כל הפרי לראות אם יש כנימות על גביו.
במידה ומוצאים כנימות, אם הם בודדות ניתן להורידם בשפשוף ידני, ובמידה והם רבים
כדאי להשרותם במים עם חומר ניקוי (לרככם) ובעזרת מברשת קשה לשפשף את הפרי מכל צדדיו, ובכך מובטח ניקיונו.
במידה ורוצים לקלף ללא נקיון מוקדם, יש לשים לב לאחר הקילוף שלא עברו חרקים על בשר הפרי (ורצוי לשטפו תחת ברז מים).
במטעים שאינם מטופלים, או אף במטעים מטופלים כאשר מתגלה ריעותא כגון פרי רך או סימני חדירה,
לאחר הקילוף, יש להתבונן היטב סביב הפרי באם נראים סימנים מחשידים.
במידה ונמצאו סימנים, יש לבדוק כל פלח ופלח שהוא נקי ושאין בו זחלים של רימות הזבוב.

פירות לסחיטה:

במידה והם עוברים סינון לאחר הסחיטה בבד צפוף (כמו בד חיתול של תינוקות),
אפשר לסחוט את הפרי כמות שהוא, ולאחר סינונו הוא מותר בשתייה.
במידה והוא אינו עובר סינון, יש לנקותו מהכנימות (כמבואר לעיל),
ופירות הנלקחים ממטעים שאינם מטופלים יש להסתכל לאחר הסחיטה שלא צפות הרימות במיץ הסחוט.
(גם כנימות במידה ועברו לתוך המיץ הם אמורות לצוף).
מיץ הנמכר סחוט, אם זה מייצור תעשייתי, אפשר לשתותו ללא חשש, כיון שבייצור התעשייתי המיץ עובר סינון.

מיץ לימון קפוא:

בחלק ממפעלי הייצור של המיץ הקפוא, מערבבים מיץ נוזלי יחד עם קליפות של הפרי כשהם טחונות
(ואז מתקבל חומר סמיך מאד, ובחלק מהמפעלים החומר אינו עובר סינון נוסף מעבר לסינון המיץ),
מבדיקות רבות שעשינו במידה וקליפות הפרי נגועות בכנימות, ולא עברו ניקיון קודם, הכנימות עוברות לחומר הסמיך,
(ולא אחת נפסלו כמויות רבות של תוצרת משיווק בשל כך).
לכן חובה לנקות את קליפות הפירות האמורים להיכנס לתערובת קודם השימוש בהם.
(הניקיון המומלץ הוא כמבואר לעיל: השריה של הפירות בחומר ניקוי לריכוך אחיזת הכנימה.
ולאחר מיכן שפשוף של הפרי מכל צדדיו בעזרת מברשת קשה.
באחד מהמפעלים שבהשגחתנו, לאחר ההשריה מעבירים כל פרי תחת קיטור של מים היוצאים בכוח רב,
והשיטה הוכחה כיעילה מאד לניקוי מוחלט).
כנימות מגן צפות על מיץ לימון קפוא

כנימות מגן צפות על מיץ לימון קפוא

 

קליפות פרי לתעשייה:

יש להקפיד על ניקיון מוחלט של הקליפות לפני השימוש, וכמבואר בסוף הקטע הקודם.

פלח לימון כצירוף לשתייה או אוכל:

במידה והפלח מוגש כשהוא קלוף, הרי שאין חשש כל לכנימות. במידה והוא מוגש לא מקולף, יש להקפיד לנקותו
(הניקיון המומלץ הוא כמבואר לעיל: השריה של הפירות בחומר ניקוי לריכוך אחיזת הכנימה.
ולאחר מיכן שפשוף של הפרי מכל צדדיו בעזרת מברשת קשה).
פלח לימון המוגש עבור סחיטה על מוצרי אוכל, יש דרך נוספת להגישו ללא ניקוי מוחלט קודם ההגשה,
כאשר יגישו את הלימון בתוך רשת צפופה מאד שיש מעבר רק לנוזלים, ובזמן הסחיטה אין חשש של מעבר כנימות לאוכל.