לוגו בית המעשר
|

לדר

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה בכרך ג ערך “משמש“.