לוגו בית המעשר
|

מחזור חיים של הטפיל

לארנואוקרה/תולעת הקוד/ Lernaeocera branchialis

כ"ג טבת התשפ"א | 07/01/2021

תולעת/טפיל זה מחזור חייו ואופן פעולתו מעניינים ומיוחדים, טפיל זה משתייך לתת קבוצה של הקפופודה/שטרגליים,

תחילת יצירתו בדומה לשאר טפילי הקפופודה (ראה ערך ארגולוס, או כינת הסלמון),

בשלב הראשון לאחר שעולה לשלב שהוא שוחה חופשי, הוא נצמד לפונדקאי הראשון שהוא הדגים השטוחים,

כגון דגי סול, עד אשר הנקבה מגיעה לפונדקאי העיקרי שאלו הם דגי הבקלה,

שם נקבת התולעת חודרת לזימים ומשם לאבי העורקים שממנו היא מוצצת את הדם,

ובו בזמן היא מתפתחת ובמערכת הרבייה שלה הנשארת בחוץ, היא מפתחת את המערכת הביצים של הטפיל כדי להביא את הדורות הבאים.

 

מחזור חיים של הטפיל/תולעת

מחזור חיים של הטפיל

השפעת הטפיל על הדג היא גדולה, גם בזה שהוא לא גדל במשקל כדבעי, משקל הכבד נמוך, גם בזיהום סביבו,

וגם מפריעה לו להפרות דורות נוספים של דגים. ובכלל שיעור התמותה גבוהה בדגים אלו.

טפיל זה מצוי בעיקר על דגים ממשפחת הבקלה הגדולה, ומצוי באוקיינוס האטלנטי

ומצוי מאד בכמה סוגי דגים המיובאים מדרום אמריקה ובעיקר מצוי על דגי הבקלה (מרלוזה הובסי).

 

הטפיל תקוע עמוק בתוך בשר דג בקלה

הטפיל תקוע עמוק בתוך בשר דג בקלה

 

בדגי בקלה המשווקים כפילה ללא עור, אין חשש לטפיל זה כיון שהוא בולט ובמפעל מוציאים אותו

(גם במפעלים שאינם בודקים על גבי שולחן אור), אולם בשיווק עם עור,

אף של פילה וק”ו בדגים המשווקים שלימים (‘בקלה צעיר‘) ניתן למוצאו לעיתים ובפרט אם הם מוקפאים באוניות הדיג.

 

טפיל שנשאר באופן נדיר בפילה בקלה ללא עור

טפיל שנשאר באופן נדיר בפילה בקלה ללא עור

 

טפיל בבקלה צעיר בצד הדג טפיל שהוצא בשלימות מן הדג

טפיל בבקלה צעיר בצד הדג טפיל שהוצא בשלימות מן הדג