לוגו בית המעשר
|

כסיף (שפל עין)

י"ט אדר ב' התשע"ט | 26/03/2019
דגי הכסיף הינם דגי בריכה (או מים מתוקים כמו הכנרת), לעיתים רחוקות הדגים נגועים בארגולוס, ולעיתים יותר מצויות הדג נגוע בלרניאה .

אופן הבדיקה והשימוש:

בבריכות מטופלות כדבעי והתוצרת נמכרת בחנויות העומדות תחת פיקוח כשרותי מיוחד גם לעניין טפילים, אין חשש לטפילים ומותרים באכילה ללא בדיקה.
דגים  הנקנים ממקומות שאינם תחת פיקוח על טפילים, יש להתבונן בבדיקה חזותית על גבי הדגים ובעיקר באזור הסניפירים, צדדי הבטן התחתונים, ובאזור הצוואר והזנב, באם לא נראה כל סימן אדום המסמן פציעה מהלרניאה, מותר הדג באכילה, ובמידה ויש חשש או סימן של פצע אדום יש לחטט אחריו עד עומק חצי ס”מ. (ובמידה ונמצא או שיש חשש לטפיל הארגולוס ראה מה שפירטנו בדג הקרפיון).