לוגו בית המעשר
|

כמון שחור

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ראה לקמן ערך “קצח”.