לוגו בית המעשר
|

כוסמין

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

ראה לעיל בערך “חיטה”. אופן בדיקת הכוסמין שווה לאופן בדיקת החיטה.