לוגו בית המעשר
|

ירקות מצוננים/שטופים

כ' אדר ב' התשע"ט | 27/03/2019

ירקות מצוננים/שטופים – סקירה על ירקות בקירור

ירקות מצוננים הם על פי רוב שם נרדף לירקות עלים שעברו שטיפה ונסגרו באריזות ניילון, ועליהם להישמר בתנאי קירור עד לשימוש בהם. וביארנו בארוכה את אופן ייצורם של ירקות אלו בכרך ג, ראה שם בערכם, וראה בנספח א שם.

אופן הבדיקה והשימוש:
בירקות מצוננים שהתכולה היא ירקות מגידול רגיל, אין ערך ממשי לשטיפה, לעניין חרקים.
ועל כן עדיין יש חובת בדיקה על כל הירקות וכמפורט בארוכה בכרך ג בכל סוג ירק.
בירקות מצוננים שהתכולה היא ירקות מגידול מיוחד למניעת חרקים,
או לחילופין מגידול מבוקר (מצוי בעיקר בגידול כרוב, שמפקחים מומחים מבקרים ומלווים את הגידול החל מזמן השתילה עד הקטיף וקובעים את כמות הורדת העלים. כמו כן הם מלווים את מערך השטיפה ונוטלים בדיקות מדגמיות מהתוצרת בכל שלבי העיבוד).
כרוב שעבר שטיפה במכונות, אולם לא עבר את כל התהליך הנדרש, ניתן לראות טריפס שנותר בשלימותו בסוף התהליך

כרוב שעבר שטיפה במכונות, אולם לא עבר את כל התהליך הנדרש, ניתן לראות טריפס שנותר בשלימותו בסוף התהליך

כאשר האריזה חתומה בחותם כשרות של ועד כשרות המומחה בתחומים אלו,
ירקות אלו אינם חייבים בדיקה ושטיפה והם מוכנים וראויים לאכילה ישר מן האריזה.
תנאים רבים יש ליישם בכדי להגדיר את מערכת השטיפה כראויה להסיר חרקים
(חרקים מסוגים מסוימים בלבד. לא כל סוגי החרקים יורדם בשטיפה).
כמו כן בזמן השטיפה יש מגבלה של כמות הירקות ביחס למים שבמערך,
ולכן לצורך כל זה יש להיוועץ במומחים לדבר, וראה עוד בכרך ג בנספח א.